Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

October 07 2017

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
5228 624c 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viasilence89 silence89
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viasilence89 silence89
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAmericanlover Americanlover
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
6679 306d 390

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
2924 a64d 390
Reposted fromkobiety kobiety viajointskurwysyn jointskurwysyn
5228 f7cb 390

triumphal-arch:

Photo by mikelernerphotography.tumblr.com

Reposted fromkattrina kattrina viapoppyseed poppyseed
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viapoppyseed poppyseed
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
7989 9699 390
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
3621 6a67 390
6303 2f46 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaomg-archy omg-archy
4233 ce8c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl