Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

O wielką miłość nie proszę Ciebie
ale o taką jak M-1
jak kawalerka czyli pokój z kuchnią
pomiędzy piekłem i niebem
o zwykłą
co ciągnie szczęście za nogę
o miłość co się miłości uczy
o taką z innego świata
z fotografii lewicującego dziadka
co wczoraj nos opuścił
wykurza kurze
Boże małych miłości co żyją najdłużej

ks. Jan Twardowski

Reposted fromUndomiel Undomiel viatobecontinued tobecontinued
9773 2c0a 390

danger:

Los Angeles by André Josselin

Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viaforeveryoung foreveryoung
1950 b25e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6502 491c 390
Reposted fromdivi divi viadynamite dynamite
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viadynamite dynamite
9190 a7f6 390
Reposted fromla-lu la-lu viadynamite dynamite
5225 c4a2 390
Reposted fromshakemedown shakemedown viadynamite dynamite
1981 8500 390
1978 eeb5 390
2853 1b9c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadynamite dynamite
5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadynamite dynamite
9158 73e1 390
Reposted fromweheartit weheartit viatobecontinued tobecontinued
0849 72f7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl